Reparatie van beglazing in het kasdek

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Kasconstructie en glas
Beschrijving: 

Het repareren van dekglas gaat bijna altijd gepaard met hoge risico’s. Om de veiligheid van de reparatiewerkzaamheden te verbeteren en de efficiëntie te verhogen is er een convenant opgesteld door alle belanghebbenden uit de branche om te komen tot een veiliger werksituatie voor de beglazer.

In het “Convenant veilig repareren en onderhouden van tuinbouwkassen 2012” zijn hiertoe afspraken opgenomen betreffende de bereikbarheid van de kas en de toe te passen reparatiesystemen en de verplichting tot de naleving van de volgende met name genoemde maatregelen:

1. Reparatiesysteem: 

  • Een kas moet voorzien zijn van een reparatiesysteem of reparatievoorzieningen die inzetbaar zijn voor die kas. Voor zover van toepassing moet het systeem voorzien zijn van een CE-keur. Zowel het horizontaal als het verticaal transport moet voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsnormen (norm voor hang- en rolsteigers). Een en ander moet al vóór de aanvang van de bouw van een kas worden geregeld.

2. Reparatie met gehard glas: 

  • Bij handmatige reparatie van een kas moet voor ruiten met een oppervlakte van 1,8 m2 of meer altijd gehard glas worden gebruikt. Indien geen ruiten van gehard glas, maar wel van snijglas op voorraad zijn, moet met halve ruiten worden gewerkt. Bij reparatie van onderaf met behulp van een beglazingsplateau kan, afhankelijk van de door of in overleg met de Arbeidsinspectie vastgestelde richtlijnen en de uitvoering van het plateau, eventueel reparatie met gewoon glas (snijglas) plaatsvinden. De richtlijnen van de Arbeidsinspectie bepalen, in combinatie met de gebruikte reparatiemethode, in uiterste instantie steeds welk glas moet worden toegepast.

 

Er zijn reparatiemethoden bedacht waarmee van zowel binnenuit als van buitenaf glasreparaties geschieden. Er zijn ook combinaties daarvan in gebruik. Bij breedkapkassen is het (nog) niet mogelijk om van binnenuit te repareren. Bij Venlo kassen is dit vaak wel mogelijk maar dat hangt er vanaf of de kas van binnenuit toegankelijk is. Afhankelijk van de situatie, en vooral of het gaat om een of enkele ruiten of bijvoorbeeld bij een grote schade als het om vele ruiten gaat, wordt een reparatie wijze gekozen.

Bij voorkeur wordt geadviseerd om de nieuw te plaatsen ruiten mechanisch naar de reparatieplek te brengen. Dit kan met goedgekeurde, veilige machines en middelen (speciaal voor dit doel ontworpen). Men dient reparaties op hoogte alleen uit te voeren met goedgekeurde middelen. Daarnaast dient er gebruik gemaakt te worden van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals valbeveiligingen.

 

Voor reparatie van het kasdek zijn er in de basis twee mogelijkheden:

1. Reparatie vanuit de buitenkant van de kas

  • Het is veiliger om reparaties uit te voeren via de buitenzijde van de kas. Ook is de kans op virussen en schade aan de teelt geringer. Gebruik wel dekreparatiewagens en een glaslift die het glas tot goothoogte heft.

2. Reparatie aan de binnenkant van de kas

  • Reparaties uitvoeren vanuit de binnenzijde van een kas is minder veilig. De aanwezige installaties verhinderen de glasaanvoer naar de goot. De kans op breuk tijdens het doorgeven van het glas richting de goot is groot en daarmee ook het snijgevaar voor de opperman. Daarnaast leidt werken op een beglaasplank  tot valgevaar.