Blootstelling UV straling door de zon

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Door blootstelling aan UV (Ultraviolette) straling treedt verbranding van de huid op.

Langdurige blootstelling aan UV straling vergroot de kans op huidkanker.

 

Ook op bewolkte dagen kan er sprake zijn van enige UV straling.

 

Ultraviolette straling: optische straling in het golflengtegebied tussen 100 nm en 400 nm, waarbij het ultraviolette gebied wordt ingedeeld in:

  • UV-A (315 nm – 400 nm), langdurige blootstelling aan UV-A veroorzaakt veroudering van de huid,  komt voor in zonlicht en in nieuwere vormen van assimilatieverlichting.
  • UV-B (280 nm – 315 nm), UV-B kan staarvorming in het oog teweeg brengen en huidkanker veroorzaken, komt voor in zonlicht.
  • UV-C (100 nm – 280 nm), UV-C komt in zonlicht op aarde niet voor, maar wel bijvoorbeeld in desinfectielampen.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom het uitvoeren van werkzaamheden in de zon.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Voer de werkzaamheden binnen uit of zorg voor voldoende afscherming.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Beperk op zonnige dagen de blootstellingsduur door afwisseling van de werkzaamheden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Draag lichaam bedekkende kleding en hoofdbedekking.
  • Draag een zonnebril.
  • Smeer delen die blootstaan aan de zon in met zonnebrandcrème.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever moet werknemers voorlichting geven over de gevaren van blootstelling aan UV straling in zonlicht en over de maatregelen om deze blootstelling te beperken.