Omgeving wind (bij werken op hoogte)

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij het buiten uitvoeren van montage of service en onderhoudswerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de windkracht.

Bij te hoge windsnelheden bestaat het gevaar op:

 • Van hoogte geblazen worden.
 • Omvallen van ladders, trappen, rolsteigers, hoogwerkers.
 • Sterk bewegen van lasten die gehesen worden.
 • Instabiliteit van de hijskraan.

 

Regels rondom werken bij harde wind of storm? (bron SDU HSE actueel 26-8-2020)

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 

Bij windkracht 6:

 • Werk buiten op aluminium rolsteigers dient gestaakt te worden.

 

Bij windkracht 7 (krachtige wind) of hoger:

 • Hijswerk met mobiele kranen stoppen.
 • Zeilen, lastenten en dergelijke verwijderd worden.
 • Heiwerk van prefab betonpalen stoppen.
 • Verplaatsbare hangstellingen neergelaten worden.
 • Werk op tankdaken stoppen
 • Werk buiten, boven de 40 meter stoppen.

 

Bij windkracht 9 en hoger:

 • Moet al het werk op stellingen gestaakt worden. Na de storm moet de stelling gecontroleerd worden.
 • Welke afspraken en maatregelen kun je verder nemen?
 • Maak afspraken over het staken van werkzaamheden bij te harde wind.
 • Neem tijdig maatregelen tegen het op- en wegwaaien van materialen.
 • Pas het werkrooster aan op het klimaat/de weersomstandigheden.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Gebruik bij twijfel een windmeter om de windkracht vast te stellen.
 • Zorg dat met name isolatiematerialen geborgd worden tegen wegwaaien bijvoorbeeld door middel van en net.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Online weersvoorspelling controleren.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Stop met werken als de windkracht te hoog wordt en stel de materialen veilig.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van windsnelheden groter dan windkracht 6..
 • Beheersmaatregelen om letsel te voorkomen.