Letsel verbranding aan hete oppervlakken

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Verbranden aan hete oppervlakken kan voorkomen bij:

 • Aanraken materiaal dat zojuist gelast is.
 • Aanraken procesleidingen die hete vloeistoffen of stoom transporteren.
 • Aanraken “klassieke” verlichtingsarmaturen / assimilatieverlichting.
 • Aanraken bouwlampen met halogeen- / gloei lampen.

 

Hete oppervlakken zijn voorzien van het volgende bord:

ISO 7010-W017 Waarschuwing: Heet oppervlak

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Pas LED verlichting toe in plaats van “klassieke” verlichting die veel heter kan worden.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm hete oppervlakken af.
 • Schakel apparatuur uit die heet kan worden, alvorens hieraan te gaan werken, pas LoToTo toe (zie werkomschrijving Lock-out Tag-out Try-out).
 • Stel leidingen veilig als deze geopend moeten worden voor onderhoud of reparatie, pas hierbij LoToTo toe.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Scheiding van werkzaamheden, werk niet in de buurt van hete oppervlakken.
 • Zet de werkplek af voor derden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Blijf uit de buurt van hete oppervlakken/ materialen.

 

Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Brandvertragende werkkleding.
 • Leren werkhandschoenen.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van verbranding.
 • Beheersmaatregelen om verbranding te voorkomen.