Blootstelling kou, regen en wind

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De combinatie van buitenwerken bij lage temperaturen, regen en wind kan het gevaar van onderkoeling met zich meebrengen.

 

Van onderkoeling wordt gesproken als de lichaamstemperatuur daalt tot onder 35°C. Rillen is een reactie hierop: hiermee genereert het lichaam extra warmte. Als de lichaamskerntemperatuur lager is dan ongeveer 33°C, stopt het rillen en gaat verdere onderkoeling extra snel. Bij een kerntemperatuur van ongeveer 30°C kunnen hartritmestoornissen optreden.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Werkzaamheden op gunstig tijdstip plannen
 • Werkzaamheden stoppen wanneer de temperatuur gevaar oplevert.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Afscherming, overkapping van de werkplek.
 • Warmtestraler toepassen.
 • Zorg voor verwarmde pauzeruimten (21°C is optimaal)

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Werkzaamheden afwisselen met binnen werkzaamheden.
 • Maak afspraken over werk- en pauzetijden, zodat medewerkers tussendoor op kunnen warmen.
 • Maak afspraken dat bij een gevoelstemperatuur van -6°C niet meer buiten gewerkt zal worden. (overeenkomstig CAO Bouw)

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Zorg dat medewerkers kunnen beschikken over:

 • Regenkleding, bescherming tegen regen
 • Doorwerkpakken, bescherming tegen kou
 • Isolerende/thermokleding, voor het hele lichaam, dus ook voeten, handen en hoofd.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van werken in koude omstandigheden.
 • Maatregelen om onderkoeling te voorkomen.
 • Juiste gebruik van beschermende kleding.