Letsel uitglijden

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Uitglijden komt voor op de volgende plaatsen:

 • Op het bouwterrein door als gevolg van water en modder.
 • In gebouwen en kassen op plaatsen waar de vloer nat is als gevolg van sproeien, spoelen of schoonmaken.

 

Op plaatsen met gevaar voor uitglijden is het volgende bord geplaatst:

ISO 7010-W011 Waarschuwing: Gladde oppervlakken

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Voorkom dat vloeren nat worden.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Breng veilige looproutes aan.
 • Zorg voor stroeve vloeren, voorzie deze zo mogelijk van een antislip laag / coating. 

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Goed housekeeping: schoon en droog houden van terrein en vloeren.
 • Stem werkzaamheden af met de opdrachtgever, zodat niet onnodig op gladde vloeren gewerkt behoeft te worden.

 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Voorkom lopen over gladde oppervlakken.
 • Niet rennen op gladde oppervlakken.
 • Veiligheidsschoenen met antislipzool (S3).

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van uitglijden.
 • Beheersmaatregelen om uitglijden te voorkomen.