Omgeving omvallen van materiaal of materieel

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij het werken met materieel zoals (hijs)kranen, hoogwerkers, werkplatforms, heftrucks, rolsteigers etc. bestaat de mogelijkheid dat deze omkiepen en als gevolg van:

 • Onstabiele ondergrond.
 • Verplaatsen over oneffen ondergrond.

 

Maar ook door het plaatsen van materialen op voorraad die onstabiel neergezet worden bij:

 • Stapelen van materialen.
 • Materialen op de korte zijde plaatsen (glaspakketten)

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Zorg voor voldoende stevige draagkrachtige ondergrond voor het opstellen van materiaal en materieel. 
 • Middelen en apparatuur niet verplaatsen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Toepassen van rijplaten of draglineschotten
 • Middelen of apparatuur borgen tegen omvallen middels stabiliteitspoten – balken of railklemmen
 • Verplaatsen van apparatuur over daarvoor geschikte rail.
 • Periodiek effenen en aanvullen van ondergrond.
 • Zorg voor afzetting van het werkgebied.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden opstellen van en hijsplan.
 • Controleer bij het wegnemen van materialen, dat de achtergebleven materialen stabiel blijven liggen.

 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Draag Veiligheidsschoenen type S3

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van omvallen van apparatuur en middelen.
 • Beheersmaatregelen om omvallen van apparatuur en middelen te voorkomen.