Letsel Snijden

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Letsel als gevolg van snijden kan optreden als gevolg van:

 • Uitschieten met mes bij het snijden van voorwerpen.
 • Openhalen van handen als gevolg van scherpe randen.
 • In aanraking komen met glasscherven.

 

Plaatsen waar snijgevaar aanwezig is zijn voorzien van het volgende bord:

ISO 7010-W022 Waarschuwing: Scherp voorwerp, snijgevaar

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Gebruik gehard glas voorzien van afgeronde randen in plaats van standaard vlakglas met scherpe randen.
 • Voer producten uitgevoerd in plaatmateriaal uit met omgezette randen..
 • Gebruik bij het strippen van draad een draadstripper in plaats van een mes.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm scherpe randen af.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Bij het gebruik van een mes, snij van je af.
 • Gebruik snijbestendige handschoenen conform EN 388, naarmate een handschoen hoger scoort op het gebied van snijbestendigheid, biedt deze meer bescherming.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van letsel als gevolg van snijden.
 • Beheersmaatregelen om snij-incidenten te voorkomen.