Vallen bij werken op een rolsteiger

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Rolsteigers worden gebruikt in de volgende situaties:

 • Voor onderhoud en montagewerkzaamheden.
 • De benodigde werkruimte beperkt kan zijn.
 • Regelmatig verplaatsen van de steiger noodzakelijk is om alle locaties te bereiken.

 

Rolsteigers zijn relatief licht van constructie (aluminium) en bestaan uit standaard onderdelen die door een geïnstrueerde werknemer veilig in elkaar gezet kan worden.

 

Valgevaar bij rolsteigers wordt veroorzaakt door:

 • Tijdens het op en afbouwen van een rolsteiger.
 • Omkiepen bij plaatsing op ongelijke ondergrond.
 • Wegzakken bij onstabiele ondergrond.
 • Het niet compleet monteren van een rolsteiger.
 • Niet gebruiken van stabiliteitsbalken.
 • Op verkeerde wijze beklimmen van de rolsteiger..
 • Te ver uitreiken buiten de rolsteiger.
 • De leuning gebruiken om op te staan.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • De maximale scheefstand van een rolsteiger is 1% (1 centimeter per meter hoogte).
 • Een rolsteiger wordt opgesteld op een oppervlak van voldoende sterkte.
 • Stabiliteitsbalken van een rolsteiger worden beveiligd tegen wegglijden.
 • De wielen van een rolsteiger worden geblokkeerd tegen wegrijden.
 • Vloeren zijn zodanig gemonteerd dat deze bij normaal gebruik niet kunnen bewegen. 
 • Dichtgelegde vloer. 
 • Werkvloeren op steigers zijn voorzien van een leuning met een hoogte van 1 meter en halverwege een tussenleuning, inclusief schoprand aan de onderzijde als er kans is op vallen van materiaal. 
 • Steigermateriaal jaarlijks keuren. 

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Een platform mag pas worden betreden nadat en leuning is aangebracht.
 • De opbouwinstructie is bij de rolsteiger aanwezig.

 

Weersomstandigheden waarbij de rolsteiger niet meer gebruikt mag worden:

 • Vanaf windkracht 6.
 • Bij onweer.
 • Wanneer de steiger glad kan zijn als gevolg van sneeuw, hagel of ijzel.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Gebruik geen beschadigde delen bij de bouw van een rolsteiger.
 • Rolsteigers mogen alleen langs de binnenzijde beklommen worden.
 • Draag Veiligheidsschoenen (S3)

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van het gebruik van rolsteigers.
 • Beheersmaatregelen om valgevaar bij rolsteigers te voorkomen.
 • Medewerkers die rolsteigers gebruiken ontvangen een instructie hoe deze op te bouwen en te gebruiken.