De arbocatalogus voor de tuinbouwtechnologie sector

Welkom op dé website over veilig werken bij de bouw, reparatie en onderhoud van tuinbouwkassen en installaties. Bent u actief in deze dynamische sector, als werknemer of werkgever, (onder-)aannemer, installateur, zelfstandige of op welke andere manier dan ook, dan is het voor u van groot belang om kennis te nemen van de arbocatalogus.

Deze catalogus is tot stand gekomen op initiatief van AVAG, de brancheorganisatie van de toeleveranciers in de greenhouse technology sector.
Op deze website zijn beschrijvingen van de werkzaamheden, de daaraan gekoppelde risicovolle werkzaamheden inclusief gevaren en beheersmaatregelen beschreven.

 

Wat is veilig werken?

De AVAG arbocatalogus tuinbouwprojecten stelt geen extreme veiligheidseisen maar legt de huidige praktijk van veilig werken vast. Als de maatregelen en werkmethodes in de arbocatalogus worden gevolgd, wordt het werk in principe veilig uitgevoerd.

 

Wat kunt u zoal vinden in de arbocatalogus?

De Arbocatalogus bevat een beschrijving van de activiteiten bij zowel nieuwbouw als onderhoud.
Aan deze activiteiten zijn risicovolle activiteiten gekoppeld, hierin staat beschreven hoe deze werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.
De werkwijze bij de risicovolle activiteiten is gebaseerd op gevaren en beheersmaatregelen. Bij deze beheersmaatregelen is de arbeidshygiënische strategie gevolgd:

  1. Bronaanpak
  2. Collectieve technische maatregelen
  3. Collectieve organisatorische maatregelen
  4. Individuele maatregelen en PBM

Gevaren dienen altijd bij de bron te worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk is of niet voldoende is, worden maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming (niveau 2 en niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als een bepaalde maatregel een wettelijke verplichting is, is dit aangegeven met het volgende symbool: 

Tevens is per gevaar aangegeven welke verplichtingen gelden ten aanzien van opleiding en instructie.

Per onderwerp is aangegeven wat de status is:

 In ontwikkeling

 Overeenstemming tussen werkgevers en werknemers

 Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie

 

Navigeren door de arbocatalogus

U kunt een activiteit kiezen, hieraan gekoppeld zijn de relevante risicovolle werkzaamheden en beheersmaatregelen. Maar u kunt via het menu ook direct een risicovolle werkzaamheid of beheersmaatregel kiezen.
Onderaan de pagina's vind u een printfunctie, waarmee u het document kunt afdrukken en toe kunt voegen aan uw VGM-projectplan of kan gebruiken tijdens een toolbox meeting.

 

Meer weten over de inhoud?

Ga dan de sitemap of kijk in de leeswijzer
Om meer te weten over de inhoud, kunt u gaan naar de sitemap of kijken in de leeswijzer.

 

Vragen?

Wie hebben er meegewerkt?

De AVAG Arbocatalogus is tot stand gekomen in een samenwerking tussen werkgevers en werknemers van bedrijven uit de branche. (AVAG, NVOK, VSR, FNV en CNV)