Letsel rondvliegende deeltjes

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij slijp, zaag en schuurwerkzaamheden bestaat de kans op rondvliegende deeltjes.

Rondvliegende deeltjes die bij deze werkzaamheden vrijkomen kunnen leiden tot oogletsel.

 

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom dat op locatie nog schuur of slijpwerkzaamheden plaats moeten vinden door aanleveren van materialen die al voorbewerkt zijn.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Toepassen van afscherming op machines. 
  • Periodieke keuring en onderhoud van machines in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. 

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Gescheiden houden van schuur, slijp en zaagwerkzaamheden van andere werkzaamheden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Oogbescherming voorzien van zijklepjes

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

  • De gevaren van rondvliegende deeltjes.
  • Beheersmaatregelen om oogletsel door rondvliegende deeltjes te voorkomen.