Onderhoud en reparatie van het luchtmechaniek

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Kasconstructie en glas
Beschrijving: 

De ramen op het dek van de kas worden geopend door middel van een aandrijfmechaniek. De motoren, tandbanen en overbrengingen zijn aan onderhoud onderhevig. In de hoofdzaak bestaat dit onderhoud uit het invetten volgens opgave van de fabrikant zodat de overbrenging en tandbanen soepel blijven draaien.

 

De tandbanen, motoren en overbrengingen zijn onder de luchtramen of vlak onder de goot gemonteerd en dus hoog in de kas gemonteerd. Door de aanwezigheid van teelt en interne installaties is de toegankelijkheid zeer beperkt en het werken met een hoogwerker vaak onmogelijk. Bij Venlokassen zouden deze werkzaamheden met behulp van een monorailvoorziening of buisrailhoogwerkers uitgevoerd kunnen worden. Echter wordt bij de breedkappers met een monorail de werkhoogte nog lang niet gehaald omdat de verwarmingsbuis, waarover de monorail rolt, vaak op of onder goothoogte niveau hangt terwijl de overbrenging ca. 3 meter hoger zit. Daarnaast wordt de kolom niet gehaald.

 

Het grootste risico wat zich tijdens deze werkzaamheden voordoet is valgevaar. Daarnaast is, met name in de zomermaanden, de temperatuur net onder het dek vrij hoog met een belastende invloed op de werkzaamheden. Een alternatief voor de uitvoering van onderhoud en reparatie bij breedkapkassen is om de werkzaamheden via de buitenzijde van de kas uit te voeren met behulp van een dek-kar.  Hierbij worden de luchtramen geopend  en overbrengingen worden hierdoor bereikbaar. Indien er insectengaas aanwezig is, is deze werkwijze niet mogelijk.

 

Wanneer de tuin in bedrijf is, kan men tijdens onderhoud in de buurt komen van automatisch gestuurde machines en interne transportsystemen.

In de zomer kan het in de kas erg warm zijn, zeker als ter bescherming van de teelt in beschermende kleding gewerkt moet worden.