Aanleg deksproei-installatie

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Watertechniek
Beschrijving: 

De water toevoerleidingen bevinden zich in de kas maar de deksproeiers bevinden zich boven de kas. De installatie en deksproeiers worden gemonteerd nadat het dek beglaasd is.

Gewerkt wordt in een gesloten kas, waarbij de natuurlijke ventilatie beperkt is, dit kan leiden tot:

  • DME (Diesel Motor Emissie) in gesloten ruimte.
  • Oplopen van de temperatuur in de kas die invloed heeft op het welzijn en gezondheid van de medewerkers.

Dus moet er zeker gesteld worden dat er voldoende ventilatie is door het openen van de luchtramen.

 

Aangezien tijdens het monteren van de deksproei-installatie met (groot) materieel wordt rondgereden, moet ieder die zich op de locatie begeeft de volgende PBM dragen:

  • Signaalkleding ten behoeve van het bovenlichaam, bij voorkeur oranje.

 

Zorg ervoor dat van de te gebruiken PVC lijm het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles en het gebruik van afsluitende zuurbril / overzetbril en nitrilrubber handschoenen.

 

Stappen bij de aanleg van een deksproei-installatie

1. Aanvoeren materiaal

Alle materialen voor de aanleg van de deksproei-installatie worden door de aannemer aangeleverd.

De materialen worden gelost op de daarvoor ingerichte losplaats. De buizen zijn met banden bij elkaar in een bundel gebonden, bij het losmaken daarvan, moeten de buizen geborgd worden tegen wegrollen.

Vanaf de materiaalopslagplaats worden de materialen (leidingen en bochten en flenzen) geladen en middels trekker met hefinrichting en materiaaltransportwagen naar de montagelocatie gereden.

De kleine onderdelen worden vaak handmatig van de machine afgehaald en op de juiste plek neergelegd waarbij men vaak een beperkte afstand met het onderdeel moet lopen.

 

2. Monteren PE en PVC aanvoerleidingen in de kas

Leidingen ten behoeve van de aanvoerleidingen zijn van PE of PVC en worden middels lijmen (PVC), spiegellassen (PE) of knelkoppelingen (alleen bovengronds) aan elkaar gezet. Voor drukleidingen worden in de regel geen schuifmoffen gebruikt.

Leidingen worden op maat gezaagd met een reciprozaag.

Bij spiegellassen worden de twee aan elkaar te verbinden PE leidingen tegen een elektrisch verwarmde plaat (spiegel) gedrukt. Zodra de helften voldoende gesmolten zijn, wordt de spiegel verwijderd en worden de twee delen tegen elkaar gedrukt.

 

3. Monteren deksproeiers op de kas

Bij voorkeur worden de deksproeiers van binnenuit gemonteerd. Met behulp van hoogwerkers worden de deksproeiers vanuit een geopend luchtraam van binnenuit gemonteerd.

De werkzaamheden die hoog van binnenuit onder het glas worden uitgevoerd zijn alleen mogelijk als er nog geen schermdoekinstallatie is geïnstalleerd. De werkzaamheden dienen dus bij voorkeur na het beglazen en voor het monteren van de scherming te worden gepland.

Een alternatieve methode is die waarbij de deksproeiers van buitenaf worden geïnstalleerd. Ook bij montage op bestaande kassen is dit het geval. Hierbij is er meer kans op val en snijgevaar en moet er gewerkt worden met hulpmiddelen zoals een dekkar om op de kas veilig te kunnen werken.