Verkeer verliezen lading

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Wanneer materialen meegenomen in een open bak of op het dak, bestaat het gevaar dat wanneer de lading niet goed gezekerd is, deze als gevolg van de krachten tijdens het rijden (optrekken, afremmen bochten) los gaat en mogelijk zelfs van het voertuig vallen.

 

Het verliezen van lading is gevaarlijk voor overige weggebruikers.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Transporteren van materialen naar projectlocatie in gesloten transportmiddelen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Stabiel laden van de lading.
  • Zekeren van de lading, met spanbanden, netten, etc.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Controleer voor vertrek of de lading stabiel geladen en goed gezekerd is.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Bij twijfel tijdens de rit, stop het voertuig op een veilige plaats en controleer de lading.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

  • De gevaren van het verliezen van lading.
  • Beheersmaatregelen om verliezen van lading te voorkomen.

 

De bestuurder is in bezit van een geldig rijbewijs.