Onderhoud en reparatie van verwarmings- en CO2 installatie

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Warmte en CO2
Beschrijving: 

De verwarmings- en CO2 installatie bevindt zich in de technische ruimte / ketelhuis, de warmte en CO2 transportleidingen lopen onder- en bovengronds naar en door de kas.

 

Bij reparatie van leidingen zal er dus sprake zijn van graafwerkzaamheden of werken op hoogte. Leidingen zijn uitgevoerd in staal waarbij, naast het mechanisch loskoppelen en aansluiten, er ook sprake kan zijn van slijp- en laswerkzaamheden.

 

Wanneer voor onderhoud of reparatie leidingen en systemen geopend moeten worden, bestaat het gevaar dat er hete of gevaarlijke (vloei)stoffen vrijkomen en medewerkers ernstig gewond raken. Het is dus belangrijk om, voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, zeker te stellen dat het veilig is om leidingen of systemen te openen en de Lock-out, Tag-out Try-out procedure (LoToTo) toe te passen.

 

In de verwarmingsinstallatie zijn veel zware componenten gemonteerd. Wanneer deze vervangen of gerepareerd moeten worden is het belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn en dat er hulpmiddelen voorhanden zijn om de lichamelijke belasting zo laag mogelijk te houden, zoals heftruck en takels.

 

Bij het repareren van lekke leidingen is er sprake van water op de vloer en natte stalen leidingen. Deze situatie kan leiden tot gevaar op uitglijden en elektrocutie. Er dient dan ook gewerkt te worden met lasapparatuur met een veilige lage spanning.

 

Wanneer de tuin in bedrijf is, kan men tijdens onderhoud in de buurt komen van automatisch gestuurde machines en interne transportsystemen.

 

In de zomer kan het in de kas erg warm zijn, zeker als ter bescherming van de teelt in beschermende kleding gewerkt moet worden.