Aanleg waterbassin

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Watertechniek
Beschrijving: 

Bij het project wordt vaak een bassin uitgegraven ten behoeve van de opvang van het hemelwater wat op de kas valt. Dit hemelwater wordt gebruikt voor beregening van de teelt in de kas.

 

Aangezien bij de aanleg van het waterbassin met (groot) materieel wordt rondgereden, moet:

  • Voor aanvang van de werkzaamheden duidelijke afstemming en communicatie plaatsvinden tussen bedieners van materieel en monteurs over de uit te voeren weerkzaamheden. 
  • Ieder die zich op de locatie begeeft de volgende PBM dragen: Signaalkleding (bij voorkeur oranje) ten behoeve van het bovenlichaam, en veiligheidsschoenen (type S3).

 

Zorg ervoor dat van de te gebruiken PVC lijm het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles en het gebruik van veiligheidsbril en nitrilrubber handschoenen.

Genap Waterbassin

Stappen bij het aanleggen van het waterbassin

1. Aanvoeren materiaal

Alle materialen voor de bouw van de warmte-opslagtank worden door de aannemer aangeleverd.

De materialen worden gelost op de daarvoor ingerichte losplaats.

Vanaf de materiaalopslagplaats worden de materialen geladen en middels verreiker of  trekker met hefinrichting en materiaaltransportwagen naar de montagelocatie gereden.

 

2.Grondwerk ten behoeve van aanleg bassin

Met behulp van de grondverzetmachines wordt het bassin uitgegraven tot de gewenste diepte en worden de dijken aangelegd.

 

3. Aanbrengen bassinbekleding (zeil)

In het bassin wordt zeil gelegd om het waterdicht te maken. Het trekken van dit zeil is een arbeidsintensief werk omdat de bassins in de regel groot zijn. Door de leverancier van het zeil wordt een voorman ter beschikking gestel om het intrekken van het doek te begeleiden. Omdat het doek zwaar is moet er hier een grote ploeg mensen voor worden georganiseerd. De leverancier van het doek geeft op hoeveel mensen hiervoor benodigd zijn.

Het zeil wordt door middel van een elektronische lastechniek (PE) aan elkaar gesmolten of met lijm (PVC) aan elkaar geplakt, buiten is er voldoende ventilatie.