Plaatsen water- en mestunits

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Watertechniek
Beschrijving: 

In de bedrijfsruimte wordt een aparte ruimte ingericht als waterbehandelingsruimte. Er wordt hier gewerkt met zware onderdelen zoals de substraatunits en panelen, deze worden als pre-fab units aangeleverd, en moeten ter plaatse op de juiste plek worden gezet en aangesloten worden.

Tijdens en na de in bedrijf stelling van de installatie wordt er gewerkt met (gevaarlijke) meststoffen.

Zorg ervoor dat van de te gebruiken PVC lijm maar ook van de meststoffen het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar zijn voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles en het gebruik van veiligheidsbril en nitrilrubber handschoenen.

 

 

Stappen bij plaatsen van water- en mestunits

1. Aanvoeren materiaal

De materialen zoals mestunits, filtersystemen, pompunits, besturingskasten en verbindingsmaterialen worden aangevoerd per vrachtwagen en direct in de water- mestruimte gelost met behulp van de autolaadkraan en/of heftruck.

 

2. Plaatsen water- en mestunits

Verplaatsen en positioneren van de units vindt plaats middels heftruck.

 

3. Monteren PVC of PE leidingwerk

Bij monteren op hoogte wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker, als dit niet mogelijk is wordt bij kortdurende werkzaamheden  gebruik gemaakt van een ladder of trap.

Leidingen zijn van PE of PVC en worden middels lijmen (PVC), spiegellassen (PE) of knelkoppelingen (alleen bovengronds) aan elkaar gezet.

Leidingen worden op maat gezaagd met een reciprozaag.

Bij spiegellassen worden de twee aan elkaar te verbinden PE leidingen tegen een elektrisch verwarmde plaat (spiegel) gedrukt. Zodra de helften voldoende gesmolten zijn, wordt de spiegel verwijderd en worden de twee delen tegen elkaar gedrukt.

 

4. Aansluiten Besturingskasten

Bij het aansluiten van de besturingskasten wordt spanningsloos gewerkt. Zeker gesteld wordt dat de installatie niet onder spanning kan komen te staan of in werking treden terwijl nog installatiewerkzaamheden uitgevoerd worden (LoToTo). Aansluiten van de besturing op netspanning vindt pas plaats na controle van de systemen.