Onderhoud en reparatie watertechnische installatie

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Watertechniek
Beschrijving: 

Bij het repareren en onderhouden van watertechnische installaties wordt er vaak gewerkt met installaties die gevuld zijn of zijn geweest met vloeibare meststoffen. De PVC onderdelen en leidingsystemen van de installaties worden ontvet met oplosmiddelen en gelijmd met lijm, welke gevaarlijk zijn voor mens en omgeving.

De tanks zijn veelal binnen in de watertechnische ruimte gesitueerd, leidingen lopen zowel boven als ondergronds door de kas. Bij reparatie komt het dus voor dat of graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden of dat werkzaamheden op hoogte uitgevoerd moeten worden. Hierbij is er gevaar voor de medewerkers.

Bij werkzaamheden in opslagtanks gelden de regels voor het werken in besloten ruimten.

Wanneer de tuin in bedrijf is, kan men tijdens onderhoud in de buurt komen van automatisch gestuurde machines en interne transportsystemen.

 

In de zomer kan het in de kas erg warm zijn, zeker als ter bescherming van de teelt in beschermende kleding gewerkt moet worden.

 

Zorg ervoor dat van de te gebruiken ontvetters en lijmen het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers, en zorg voor de aanwezigheid van een oogspoelfles.