Aanleg hemelwaterafvoer

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Watertechniek
Beschrijving: 

Na het zetten van de fundatie kan er gestart worden met het aanleggen van de hemelwaterafvoer langs de kopgevel. In principe wordt de hemelwaterafvoer aangelegd aan de buitenzijde van de kas. Het hemelwater wordt afgevoerd van het dek via de kasgoot naar de standleidingen aan de kopgevel. Van daaruit wordt het hemelwater afgevoerd door transportleidingen die zijn ingegraven in de bodem.

Gezien de diameters die gebruikt worden, moet er voldoende ruimte aanwezig zijn om het graaf- en montagewerk te kunnen verrichten.

 

Aangezien tijdens het transport en de aanleg van de leidingen met (groot) materieel wordt rondgereden, moet:

  • Voor aanvang van de werkzaamheden duidelijke afstemming en communicatie plaatsvinden tussen bedieners van materieel en monteurs over de uit te voeren weerkzaamheden. 
  • Ieder die zich op de locatie begeeft de volgende PBM dragen: Signaalkleding (bij voorkeur oranje) ten behoeve van het bovenlichaam, en veiligheidsschoenen (type S3).

 

Zorg ervoor dat van het te gebruiken lijm of glijmiddel het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles en het gebruik van nitrilrubber handschoenen.

 

 

Stappen bij het aanleggen van de hemelwaterafvoer

1. Aanvoeren materiaal

Alle materialen voor de aanleg van de hemelwaterafvoer worden door de aannemer aangeleverd.

De materialen worden gelost op de daarvoor ingerichte losplaats. De buizen zijn met banden bij elkaar in en bundel gebonden en bij het losmaken daarvan, moeten de buizen geborgd worden tegen wegrollen.

Vanaf de materiaalopslagplaats worden de materialen (standleidingen en transportleidingen) geladen en middels trekker en materiaaltransportwagen naar de montagelocatie langs de gevel gereden.

De onderdelen worden vaak handmatig van de machine afgehaald en op de juiste plek neergelegd waarbij men vaak een beperkte afstand met het onderdeel moet lopen.

 

2. Grondwerk ten behoeve van hemelwaterafvoer

Voor het monteren van de hemelwaterafvoer is het noodzakelijk om een goed graafplan te maken. De geulen die gegraven moeten worden om de hemelwaterafvoer te plaatsen, kunnen andere werkzaamheden en leidingen kruisen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Indien er sprake is dat er een hemelwaterafvoer door de kas gelegd moet worden, zullen er al in het voortraject goede afspraken gemaakt moeten worden.

Graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van grondverzet machines. Bij het graven van een enkele geul dient deze afgezet te worden ter voorkoming dat derden in de geul terecht komen. Wanneer meerdere geulen tegelijk gegraven worden is het beter om het betreffende terrein af te zetten voor derden.

Zo snel mogelijk na het aanleggen van de hemelwaterafvoerleidingen wordt de geul weer dichtgestort en de ondergrond geëgaliseerd.

Men moet er op bedacht zijn dat op de plaatsen waar de geulen die dicht geschoven zijn verzakkingen na verloop van tijd verzakkingen kunnen ontstaan. Deze dienen vervolgens aangeheeld en opnieuw geëgaliseerd te worden.

 

3. Aanleggen hemelwaterafvoer

Leidingen ten behoeve van de afvoer van hemelwater zijn van PP of PVC en worden middels schuifmoffen aan elkaar gezet met behulp van glijmiddel.

De hemelwaterafvoerleidingen worden in de geul gelegd en op elkaar aangesloten. De standleidingen worden vanaf de goot aangesloten op de transportleidingen.

Leidingen worden op maat gezaagd met een reciprozaag. Om de standleidingen op hoogte te kunnen monteren wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker. De standpijpen worden na het bouwen van de constructie en voor het dek beglazen gemonteerd.