Schermen / Krijten en reinigen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Kasconstructie en glas
Beschrijving: 

Het krijten (schermen) van kassen is een maatregel die wordt getroffen om het klimaat in een kas te beïnvloeden en zodoende een optimale omgeving voor de planten te creëren.

 

Het reinigen van de kas wordt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant uitgevoerd en heeft als doel om krijtresten en andere vervuiling te verwijderen en daardoor de lichtdoorlatendheid van het glas te vergroten. Ook het reinigen van de kas wordt  in toenemende mate machinaal en soms volledig geautomatiseerd uitgevoerd.

 

Het kasdek mag niet worden betreden zonder valbeveiliging of andere hulpmiddelen die het valgevaar uitsluiten. Het lopen in de kasgoot, zonder steun of beveiliging van hulpmiddelen, is niet toegestaan. Gebruik voor inspectiewerkzaamheden bijvoorbeeld een gootrollator.

 

Het gebruik van krijtmachines is alleen mogelijk als de kas is voorzien van een servicerail. Het bedrijf zal in de meeste gevallen een eigen servicedok gebruiken, maar bij wijze van uitzondering het servicedok van de opdrachtgever. Controleer bij gebruik van een servicerail op de aanwezigheid van de eindstops.

 

Bij het gebruik van machines en hulpmiddelen voor het krijten of reinigen van het kasdek, dient een servicerail en een servicedok aanwezig te zijn om de machine of het hulpmiddel van kap naar kap te verplaatsen. Een machine kan uitsluitend met een goedgekeurde en geschikte kraan, bijvoorbeeld een autolaadkraan of een mobiele kraan op een servicedok worden geplaatst. Het gebruik van een ladder om machines of hulpmiddelen op het kasdek te plaatsen, is niet toegestaan. Het gebruik van een los servicedok, zonder servicerail, dat met de hand moet worden omgehangen van kap naar kap (het zogenaamd. beugelen) is niet toegestaan.

 

Controleer voor de aanvang van de werkzaamheden of de goten vrij zijn van glas en bladeren. 

 

Langs de buitenzijde van kassen is vaak een sloot of water aanwezig, waarbij er risico is op te water raken.

 

Zorg ervoor dat van de te gebruiken krijt en reinigingsmiddelen het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles.