Aanleg PVC en PE (transport) leidingen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Watertechniek
Beschrijving: 

Voor het beregeningssysteem worden de PE en PVC aanvoerbuizen vanuit de watertechnische- / mestruimte naar de verschillende kasafdelingen aangelegd.  De transportleidingen worden vaak ondergronds gemonteerd om lichtverlies te voorkomen. De leidingen ten behoeve van de beregening worden bovengronds gemonteerd.

Wanneer gewerkt wordt in een gesloten kas, waarbij de natuurlijke ventilatie beperkt is, dit kan leiden tot:

  • DME (Diesel Motor Emissie) in gesloten ruimte.
  • Oplopen van de temperatuur in de kas die invloed heeft op het welzijn en gezondheid van de medewerkers.

Dus moet er zeker gesteld worden dat er voldoende ventilatie is door het openen van de luchtramen.

 

Aangezien tijdens het transport en de aanleg van de leidingen met (groot) materieel wordt rondgereden, moet:

  • Voor aanvang van de werkzaamheden duidelijke afstemming en communicatie plaatsvinden tussen bedieners van materieel en monteurs over de uit te voeren weerkzaamheden. 
  • Ieder die zich op de locatie begeeft de volgende PBM dragen: Signaalkleding (bij voorkeur oranje) ten behoeve van het bovenlichaam, en veiligheidsschoenen (type S3).

 

Zorg ervoor dat van de te gebruiken PVC lijm het betreffende Veiligheids Informatieblad (VIB) of werkplekinformatiekaart beschikbaar is voor de medewerkers. Zorg daarnaast voor de aanwezigheid van een oogspoelfles en het gebruik van afsluitende zuurbril / overzetbril en lange nitrilrubber handschoenen.

 

Stappen bij het aanleggen van PVC en PE (transport) leidingen

1. Aanvoeren materiaal

Alle materialen voor de aanleg van de transportleidingen worden door de aannemer aangeleverd.

De materialen worden gelost op de daarvoor ingerichte losplaats. De buizen zijn met banden bij elkaar in een bundel gebonden, bij het losmaken daarvan, moeten de buizen geborgd worden tegen wegrollen.

Vanaf de materiaalopslagplaats worden de materialen (leidingen en bochten en flenzen) geladen en middels trekker met hefinrichting en materiaaltransportwagen naar de montagelocatie gereden.

De kleine onderdelen worden vaak handmatig van de machine afgehaald en op de juiste plek neergelegd waarbij men vaak een beperkte afstand met het onderdeel moet lopen.

 

2. Grondwerk ten behoeve van leidingwerk

Voor het monteren van de transportleidingen is het noodzakelijk om een goed graafplan te maken. De geulen die gegraven moeten worden om de leidingen te plaatsen kunnen andere werkzaamheden en leidingen kruisen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van grondverzet machines. Bij het graven van een enkele geul dient deze afgezet te worden ter voorkoming dat derden in de geul terecht komen. Wanneer meerdere geulen tegelijk gegraven worden is het beter om het betreffende terrein af te zetten voor derden.

Zo snel mogelijk na het aanleggen van de transportleidingen wordt de geul weer dichtgestort en de ondergrond geëgaliseerd.

Men moet er op bedacht zijn dat op de plaatsen waar de geulen die dicht geschoven zijn verzakkingen na verloop van tijd verzakkingen kunnen ontstaan. Deze dienen vervolgens aangeheeld en opnieuw geëgaliseerd te worden.

 

3. Aanleggen en verbinden PE en PVC transportleidingen

Transportleidingen zijn van PE of PVC en worden middels lijmen (PVC), spiegellassen (PE) of knelkoppelingen (alleen bovengronds) aan elkaar gezet. Voor drukleidingen worden in de regel geen schuifmoffen gebruikt.

De transportleidingen worden in de geul gelegd en op elkaar aangesloten.

Leidingen worden op maat gezaagd met een reciprozaag.

Bij spiegellassen worden de twee aan elkaar te verbinden PE leidingen tegen een elektrisch verwarmde plaat (spiegel) gedrukt. Zodra de helften voldoende gesmolten zijn, wordt de spiegel verwijderd en worden de twee delen tegen elkaar gedrukt.