Arbowet Artikel 3 lid 1b Arbeidshygiënische strategie

Systemen die een val verhinderen: veiligheidsharnas, een verbindingslijn en een verankeringspunt.

Systemen die de val opvangen: veiligheidsharnas, valdemper, verbindingslijn en verankeringspunt.

 

Persoonlijke valbeschermingsmiddelen: gebruiken wanneer de andere beveiligingen zoals leuningen, randbeveiliging of vangnet niet kunnen worden toegepast (collectieve valbescherming gaat vóór individuele valbescherming).

 

Gebruiksregels voor de verschillende soorten valbescherming:

De belangrijkste gevaren voor het lichaam tijdens het werk:

 • Bevuiling
 • Gevaarlijke stoffen
 • Warmte
 • Koude
 • Regen
 • Slechte zichtbaarheid

 

Verschillende uitvoeringsvormen van lichaamsbescherming:

De belangrijkste gevaren voor voeten en benen tijdens het werk zijn:

 • Vallen van voorwerpen.
 • Trappen in scherpe voorwerpen.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Uitglijden.
 • Opstapelen van statische elektriciteit.

 

Uitvoeringsvorm van voetbescherming:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidslaarzen

 

 

Mogelijke eigenschapen van veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen:

Situaties waarbij handschoenen beschermen kunnen bieden:

 • Scherpe voorwerpen
 • Hitte
 • Kou
 • Verschillende soorten straling
 • Verschillende soorten gevaarlijke stoffen

 

Hand- en armbescherming is er in verschillende materialen en indien nodig met verlengde pols en/of armbescherming.

 

Voorbeelden van handschoenen die in een bepaalde situatie moeten worden gebruikt:

Hoofdbescherming kennen we in de vorm van:

 • Veiligheidshelm: deze beschermt  tegen vallende voorwerpen, stoten.
 • Veiligheidscap: deze beschermt uitsluitend tegen stoten.

 

De hoofdbescherming bestaat uit:

 • Het binnenwerk (schok opvangen en over het hoofd verdelen).
 • Het buitenwerk (voldoende stevig om het vallende voorwerp/de stoot te beletten om het hoofd te bereiken).

 

Regels voor het juiste gebruik van de hoofdbescherming:

De gevaren voor de ademhaling tijdens het werk zijn:

 • Een te lage zuurstofconcentratie.
 • Een te hoge concentratie aan dampen, gassen of stofdeeltjes.
 • Hinder door damp, gas, stof.

 

Verschillende vormen van ademhalingsbescherming:

 • Filtermaskers met een stoffilter.
 • Filtermaskers met een gas/dampfilter.
 • Onafhankelijke adembescherming met ademlucht via flessen of ademluchtleiding.
 • Onafhankelijke ademhalingsbescherming met een aanzuiging van verse lucht.

 

Algemene eigenschappen:

Een te hoog geluidniveau op het werk kan tot gevolg hebben dat:

 • Op lange termijn lawaaidoofheid ontstaat.
 • Andere geluiden worden gemaskeerd.
 • Verstaanbaarheid wordt verstoord.

 

Verschillende uitvoeringsvormen van PBM’s voor de bescherming van het gehoor:

 • Watten
 • Proppen
 • Pluggen
 • Oordoppen
 • Otoplastieken
 • Oorkappen

 

Watten of propjes:

 • Zijn geplastificeerd.
 • Geven een maximale bescherming van ongeveer 10 dB(A).

 

Pluggen:

Oogletsel kan worden veroorzaakt door:

 • Rondvliegende harde, scherpe deeltjes;
 • Rondvliegende gloeiende deeltjes bij slijpen, lassen, branden;
 • Rondvliegende stofdeeltjes bij hakken, boren;
 • Rondvliegende spatten van vloeistoffen: corrosief, irriterend, schadelijk;
 • Warmte, licht, straling: ultraviolet (UV) en infrarood (IR).

 

Verschillende uitvoeringsvormen voor oogbescherming:

De werkgever of de inlener (van uitzendkrachten) is verantwoordelijk voor:

 • Het beschikbaar stellen van de persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorlichting en onderricht aan de werknemer over het doel van en de wijze waarop de PBM gebruikt dienen te worden.
 • Toezien op het juiste gebruik van de PBM.

 

Plichten van werknemer ten aanzien van PBM:

 • Regelmatig controleren.
 • Juist gebruiken.
 • Zorgvuldig opslaan.
 • Goed beheren.

 

Plichten van fabrikanten/eisen:

Abonneren op RSS - Arbowet Artikel 3 lid 1b Arbeidshygiënische strategie