Lichaamsbescherming

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De belangrijkste gevaren voor het lichaam tijdens het werk:

 • Bevuiling
 • Gevaarlijke stoffen
 • Warmte
 • Koude
 • Regen
 • Slechte zichtbaarheid

 

Verschillende uitvoeringsvormen van lichaamsbescherming:

 • Overall (tegen bevuiling, voor lassen en slijpen).
 • Beschermende kleding (gebruiken gevaarlijke stoffen, hitte, koude, straling).
 • Wegwerpkleding.
 • Doorwerkkleding (bij lage temperaturen).
 • Isolerend ondergoed (bij lage temperaturen).
 • Regenkleding.
 • Signaalkleding (gebruiken voor zichtbaarheid).
 • Anti-statische kleding: in omgeving met explosiegevaar.

 

Regels voor het veilig gebruik van de overall, beschermende kleding, wegwerpkleding en doorwerkkleding eventueel met isolerende ondergoed:

 • Kleding niet schoonblazen met perslucht.
 • Vervuilde kleding direct reinigen of omwisselen.
 • Kleding altijd gesloten dragen (nauw sluitend) bij bewegende/draaiende delen.
 • Kapotte kleding direct repareren of vervangen.
 • Wegwerpkleding na 1 keer gebruik weggooien.

 

ISO 7010-M010 Draag beschermende kleding

ISO 7010-M015 Draag kleding met verhoogde zichtbaarheid

ISO 7010-M026 Draag een beschermde schort