Verplichtingen in het kader van Persoonlijke beschermingsmiddelen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De werkgever of de inlener (van uitzendkrachten) is verantwoordelijk voor:

  • Het beschikbaar stellen van de persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Voorlichting en onderricht aan de werknemer over het doel van en de wijze waarop de PBM gebruikt dienen te worden.
  • Toezien op het juiste gebruik van de PBM.

 

Plichten van werknemer ten aanzien van PBM:

  • Regelmatig controleren.
  • Juist gebruiken.
  • Zorgvuldig opslaan.
  • Goed beheren.

 

Plichten van fabrikanten/eisen:

  • Wettelijk opgelegde bescherming daadwerkelijk bieden;
  • Betrouwbaar zijn;
  • Getest zijn en CE-markering hebben.

 

Bij de toegang van de bouwplaats is een goed leesbaar bord aangebracht met de persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen dienen te worden.