Valbeveiliging

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Systemen die een val verhinderen: veiligheidsharnas, een verbindingslijn en een verankeringspunt.

Systemen die de val opvangen: veiligheidsharnas, valdemper, verbindingslijn en verankeringspunt.

 

Persoonlijke valbeschermingsmiddelen: gebruiken wanneer de andere beveiligingen zoals leuningen, randbeveiliging of vangnet niet kunnen worden toegepast (collectieve valbescherming gaat vóór individuele valbescherming).

 

Gebruiksregels voor de verschillende soorten valbescherming:

 • Het positioneringsysteem zo gebruiken dat vallen onmogelijk is door steeds voldoende afstand tot de rand van het werkvlak (afgrond).
 • Valopvangsysteem: zo gebruiken dat de valhoogte zoveel mogelijk beperkt wordt en dat de schok bij de val zoveel mogelijk gedempt wordt.
 • Een valbescherming, die een val heeft opgevangen moet worden gekeurd.
 • Valbeschermingssystemen en veiligheidsharnassen minstens eenmaal per jaar laten keuren.
 • Vanglijnen mogen niet vervuild zijn.
 • Valdempers en veiligheidsharnassen moeten op een droge en schone plaats worden opgeslagen.
 • Veiligheidsharnassen moeten goed passen en afgestemd zijn op de drager.
 • Veiligheidsharnassen en bijbehorende systemen moeten voor gebruik door de gebruiker worden gecontroleerd op slijtage en rafels.

 

Keuringsvereisten: minstens eenmaal per jaar door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

 

Gevaren van een val met een veiligheidsharnas:

 • Afknellen van de bloedsomloop naar het onderlichaam met als gevolg bewusteloosheid en eventueel de dood binnen 10-20 minuten.
 • Altijd proberen te blijven bewegen met de benen en zich trachten op te trekken aan de vallijn om de druk op de benen te verlagen.
 • Aangeraden wordt om tevens een “Trauma Suspension Strap” te gebruiken, na een val kan men deze uitrollen en in de lus gaan staan waardoor de kans op het Harness Suspension Trauma (afknellen van de bloedsomloop) voorkomen wordt.
 • Minimaal met 2 personen werken, om hulp in te roepen.

 

ISO 7010-M018 Draag een veiligheidsharnas