Tool: Hand, Arm Risicobeoordeling Methode (HARM) van TNO

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 

Repeterende bewegingen kunnen geëlimineerd worden door automatisering van het werkproces.

Op locatie komen repeterende bewegingen eigenlijk niet voor.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 

Verminderen van de belasting van repeterende beweging door ergonomische inrichting van de werkplek en de aanschaf van gereedschappen met een ergonomische grip, waardoor de positie van handen, polsen en armen zo natuurlijk mogelijk is.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 

Organisatorische maatregelen die blootstelling aan repeterende bewegingen kunnen beperken zijn:

  • Afwisselen van werkzaamheden door uitbreiden van activiteiten per medewerker.
  • Afspraken maken over de maximale tijd dat een repeterende handeling uitgevoerd mag worden.
  • Afspraken maken over taakroulatie.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over de juiste werkhouding en de risico’s van gezondheidsschade als gevolg van repeterende bewegingen.

 

Abonneren op RSS - Tool: Hand, Arm Risicobeoordeling Methode (HARM) van TNO