Tool: 5x beter, Verbetercheck Lasrook 2020

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Voorkom laswerkzaamheden door andere werkmethoden toe te passen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 

Zorg bij het uitvoeren van laswerkzaamheden voor de volgende maatregelen:

 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden
 • Ruimteventilatie door in voldoende grote ruimte met ventilatiemogelijkheden de werkzaamheden uit te laten voeren, dit kan worden bereikt door openen van luchtramen of open laten van een deel van de gevel.
 • Bronafzuiging.
 • Toortsafzuiging.

 

Zorg er voor dat het te lassen oppervlak vrij is van:

 • Vetten
 • Ontvettingsmiddel
 • Verf / menie
 • Olie

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Afstemmen volgorde van uitvoering van werkzaamheden, laswerk uit laten voeren alvorens de gevel geheel te sluiten (natuurlijke ventilatie).
 • Werknemers die niet noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de laswerkzaamheden niet in de buurt of in dezelfde ruimte als waar de laswerkzaamheden uitgevoerd worden aanwezig laten zijn.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Gebruik lashelm of verseluchthelm, zet de lashelm na het lassen niet te snel omhoog, wacht 5 seconde tot de lasrook verdwenen is.
 • De lashelmen zijn voor kortdurende laswerkzaamheden, deze beschikken immers niet over een filter of toevoer van verse lucht.
 • Bij laswerkzaamheden van lange duur waarbij de werknemer meer blootgesteld wordt aan lasrook is de overdrukhelm beter, deze biedt een hogere beschermingsfactor.
 • Bij hoge concentraties lasrook (in besloten ruimtes zoals warmteopslagtank) onafhankelijke adembescherming gebruiken.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van blootstelling aan lasrook.
 • Maatregelen die genomen moeten worden om blootstelling aan lasrook te voorkomen.
 • Uitleg te geven over de juiste toepassing van afzuiging en gebruik van PBM.

 

Abonneren op RSS - Tool: 5x beter, Verbetercheck Lasrook 2020