RIVM, Elektromagnetische velden en optische straling bij lassen, juli 2016

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • In plaats van elektrisch lassen andere lasprocessen of verbindingstechnieken toepassen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Werkzaamheden afwisselen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Beschermende kleding
 • Laskap
 • Lashandschoenen
   
Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De gevaren van elektrisch lassen voor de gezondheid.
 • De beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen.
 • Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Abonneren op RSS - RIVM, Elektromagnetische velden en optische straling bij lassen, juli 2016