Arbobesluit Artikel 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • In plaats van elektrisch lassen andere lasprocessen of verbindingstechnieken toepassen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Werkzaamheden afwisselen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Beschermende kleding
 • Laskap
 • Lashandschoenen
   
Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De gevaren van elektrisch lassen voor de gezondheid.
 • De beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen.
 • Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Voorkom het uitvoeren van werkzaamheden in de zon.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Voer de werkzaamheden binnen uit of zorg voor voldoende afscherming.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Beperk op zonnige dagen de blootstellingsduur door afwisseling van de werkzaamheden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Draag lichaam bedekkende kleding en hoofdbedekking.
 • Draag een zonnebril.
 • Smeer delen die blootstaan aan de zon in met zonnebrandcrème.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever moet werknemers voorlichting geven over de gevaren van blootstelling aan UV straling in zonlicht en over de maatregelen om deze blootstelling te beperken.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Industriële lasers uitschakelen voor aanvang werkzaamheden.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Beperk de duur van de blootstelling.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron.
 • Volg bij een laserwaterpas de aanwijzingen van de fabrikant op.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Maatregelen die zijn genomen om de blootstelling te beperken.
 • De grenswaarden voor blootstelling en de gerelateerde potentiële gevaren.
 • De resultaten van de beoordeling, meting of berekening, samen met een toelichting bij de betekenis en de potentiële gevaren ervan.
 • De wijze waarop schadelijke effecten van de blootstelling voor de gezondheid worden opgespoord en gemeld.
 • De omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 • Veilige werkmethoden om de gevaren van blootstelling tot een minimum te beperken.
 • Goed gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Bij werken aan assimilatieverlichting, deze uitschakelen alvorens met de werkzaamheden te beginnen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Beperk de duur van de blootstelling.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron.

 • Bij werken met fel licht / assimilatieverlichting, kan een zonnebril overwogen worden.
 • Bij autogeen lassen en snijbranden dient een lasbril te worden gedragen.
 • Bij elektrisch lassen een laskap en beschermende kleding.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Maatregelen die zijn genomen om de blootstelling te beperken.
 • De grenswaarden voor blootstelling en de gerelateerde potentiële gevaren.
 • De resultaten van de beoordeling, meting of berekening, samen met een toelichting bij de betekenis en de potentiële gevaren ervan.
 • De wijze waarop schadelijke effecten van de blootstelling voor de gezondheid worden opgespoord en gemeld.
 • De omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 • Veilige werkmethoden om de gevaren van blootstelling tot een minimum te beperken.
 • Goed gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen