Blootstelling UV straling bij elektrisch lassen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Tijdens het elektrisch lassen komt er naast fel licht tevens UV straling vrij.

 

Ultraviolette straling: optische straling in het golflengtegebied tussen 100 nm en 400 nm, waarbij het ultraviolette gebied wordt ingedeeld in:

 • UV-A (315 nm – 400 nm), langdurige blootstelling aan UV-A veroorzaakt veroudering van de huid,  komt voor in zonlicht en bij elektrisch lassen.
 • UV-B (280 nm – 315 nm), UV-B kan staarvorming in het oog teweeg brengen en huidkanker veroorzaken, komt vrij bij elektrisch lassen.
 • UV-C (100 nm – 280 nm), UV-C komt in zonlicht op aarde niet voor, maar wel bij elektrisch lassen.

 

De gevaren van blootstelling aan UV-straling bij lassen zijn:

Korte termijn:

 • Ogen: vertroebeling van het hoornvlies (in het oog) ontstaan, enkele uren na de blootstelling zorgt dat voor een pijnlijk branderig gevoel (lasogen of sneeuwblindheid).
 • Huid: rode verbrande huid.

Lange termijn:

 • Ogen: Vertroebeling van de ooglens, verminderd zicht.
 • Huid: veroudering van de huid en verhoogde kans op huidkanker.

 

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • In plaats van elektrisch lassen andere lasprocessen of verbindingstechnieken toepassen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Scherm de werkplek af ter voorkoming van blootstelling derden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Werkzaamheden afwisselen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Beschermende kleding
 • Laskap
 • Lashandschoenen
   
Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De gevaren van elektrisch lassen voor de gezondheid.
 • De beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen.
 • Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.