Practice Note Werken onder koude omstandigheden

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Indien mogelijk koel-/vriescellen uitschakelen alvorens de werkzaamheden te starten.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Indien mogelijk deur open laten staan.
 • Alvorens de ruimte te betreden, check of de deur van binnenuit te openen is.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Voer de werkzaamheden altijd uit samen met een collega, die buiten de koelcel de wacht houdt en hulp kan inroepen als de werknemer binnen iets zou overkomen.
 • Beperk de verblijfsduur in koel en vriescellen.
 • Werkzaamheden afwisselen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Thermo- en beschermende kleding, voor het hele lichaam, dus ook voeten, handen en hoofd.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van werken in koude omstandigheden.
 • Maatregelen om onderkoeling te voorkomen.
 • Juiste gebruik van beschermende kleding.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Werkzaamheden op gunstig tijdstip plannen
 • Werkzaamheden stoppen wanneer de temperatuur gevaar oplevert.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Afscherming, overkapping van de werkplek.
 • Warmtestraler toepassen.
 • Zorg voor verwarmde pauzeruimten (21°C is optimaal)

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Werkzaamheden afwisselen met binnen werkzaamheden.
 • Maak afspraken over werk- en pauzetijden, zodat medewerkers tussendoor op kunnen warmen.
 • Maak afspraken dat bij een gevoelstemperatuur van -6°C niet meer buiten gewerkt zal worden. (overeenkomstig CAO Bouw)

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Zorg dat medewerkers kunnen beschikken over:

 • Regenkleding, bescherming tegen regen
 • Doorwerkpakken, bescherming tegen kou
 • Isolerende/thermokleding, voor het hele lichaam, dus ook voeten, handen en hoofd.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van werken in koude omstandigheden.
 • Maatregelen om onderkoeling te voorkomen.
 • Juiste gebruik van beschermende kleding.

 

Abonneren op RSS - Practice Note Werken onder koude omstandigheden