Practice Note Ioniserende straling

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Kies alternatieve methode voor lasnaadonderzoek.
 • Werkzaamheden uitbesteden.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Afscherming van de stralingsbron.
 • Afstand houden.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Op afstand houden van personen die niet noodzakelijk bij het onderzoek aanwezig moeten zijn.

 

Op plaatsen waar sprake kan zijn van ioniserende straling staat het volgende bord:

Op afstand houden van personen die niet noodzakelijk bij het onderzoek aanwezig moeten zijn.  Op plaatsen waar sprake kan zijn van ioniserende straling staat het volgende bord:  ISO 7010-W003 Waarschuwing: Radioactief materiaal of ioniserende straling

ISO 7010-W003 Waarschuwing: Radioactief materiaal of ioniserende straling

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Blijf uit de buurt wanneer er lasnaadonderzoek uitgevoerd wordt.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van ioniserende straling.
 • Maatregelen die genomen worden bij lasnaadonderzoek.

 

Abonneren op RSS - Practice Note Ioniserende straling