Arbobesluit Artikel 6.12i Toepassingsgebied (Elektromagnetische velden)

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Stralingsbron uitschakelen.
 • Stralingsbron op een lager vermogen instellen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Bron afschermen.
 • Plaatsen van hekken.
 • Op grotere afstand plaatsen van bedieningspaneel.
 • Verwijderen van  materiaal dat elektromagnetische velden reflecteert.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Voldoende afstand houden van de bron
 • Werkzaamheden afwisselen.

Waarschuwen voor straling middels het volgende bord:

ISO 7010-W005 Waarschuwing niet-ioniserende straling

ISO 7010-W005 Waarschuwing niet-ioniserende straling

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Bij zeer sterke niet ioniserende straling:

 • Isolerende veiligheidsschoenen.
 • Isolerende veiligheidshandschoenen.
 • Afschermend pak tegen radiofrequente velden.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Mogelijke bronnen van elektromagnetische straling.
 • Te nemen maatregelen om de blootstelling te voorkomen of beperken.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 6.12i Toepassingsgebied (Elektromagnetische velden)