Arbobesluit Artikel 4.37 Definitie asbest

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom blootstelling aan asbest, laat dit verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Markeren van het gebied waar asbest geconstateerd is.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Direct stoppen en melden aan leidinggevende bij vermoeden van aantreffen van asbest.
  • Raadpleeg het asbest inventarisatierapport om te zien of en waar er sprake kan zijn van

 

Iedere werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan asbest wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:

  • Wanneer blootstelling heeft plaatsgevonden. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Voer geen werkzaamheden uit aan of met asbesthoudende producten. Laat dit over aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

 

Verplichte opleiding en instructie: 
  • De werkgever instrueert werknemers om de werkzaamheden te stoppen bij het constateren van asbest en dit te direct te melden.
  • Training asbestherkenning

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 4.37 Definitie asbest