Arbobesluit Artikel 3.27 Algemene vereisten (Bouwplaatsen aanvullend)

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Werkzaamheden op gunstig tijdstip plannen, vroeg beginnen.
 • Werkzaamheden stoppen wanneer de temperatuur gevaar oplevert.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Laat de gevelbeglazing indien mogelijk open tot dat de warme periode voorbij is.
 • Laat luchtraammotoren met voorrang aansluiten zodat de luchtramen geopend kunnen worden.
 • Sluit indien mogelijk het schermdoek.
 • Krijt het kasdek om directe zonnestraling te voorkomen.
 • Plaats ventilatoren.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Las extra (drink)pauzes in.
 • Werk met een tropenrooster of schakel over op werkzaamheden die op een beschutte werkplek kunnen worden uitgevoerd.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie.
 • Zorg dat werknemers voldoende kunnen drinken.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Veiligheidsmaatregelen bij buitenwerkzaamheden:

 • Zorg dat de werknemers hoofdbescherming en zonwerende kleding dragen.
 • Zorg voor zonnebrandcrème met een voldoende hoge beschermingsfactor om de huid te beschermen
 • Aangepaste beschermende kleding, bijvoorbeeld coolpack of koelvest.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van het werken onder warme omstandigheden.
 • Te nemen beheersmaatregelen om de blootstelling of effecten te voorkomen of verkleinen.
 • Uitleg over te gebruiken beschermingsmiddelen.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 3.27 Algemene vereisten (Bouwplaatsen aanvullend)