Arbobesluit Artikel 3.10. Redden van drenkelingen

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom werken langs of boven water.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Zet werkplek af.
  • Zorg voor voldoende reddingsmiddelen zoals een touw met reddingsbband om naar de drenkeling te kunnen werpen en een trap om uit het water te kunnen klimmen. 
  • Bind nooit een gordel met gereedschap of materialen aan het lichaam of in zakken, door het gewicht zakt men naar de bodem.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Voer de werkzaamheden altijd uit samen met een collega, die in de buurt is en hulp kan bieden en inroepen als de werknemer te water zou raken.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Draag een reddingsvest.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

  • De gevaren van het werken langs of nabij water.
  • Beheersmaatregelen om te water raken te voorkomen.
  • Maatregelen te nemen als een persoon te water raakt.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 3.10. Redden van drenkelingen