Verkeer aanrijdingsgevaar als verkeersdeelnemer

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Het rijden van en naar de projectlocatie breng risico’s met zich mee.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • (Bedrijfs-)auto’s voorzien van veiligheidsvoorzieningen.
  • Periodiek onderhoud van de (bedrijfs-)auto.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Wisselen van bestuurder wanneer gezamenlijk naar projectlocatie gereden wordt.
  • Voorkomen van dagelijks heen en weer rijden bij verafgelegen projectlocaties.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Houdt je aan de geldende verkeersregels.
  • Laat je tijdens het rijden niet afleiden door collega’s.
  • Pauzeer wanneer langer dan 2 uur aaneengesloten gereden moet worden.
  • Lees en verstuur geen berichten tijdens het rijden.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

  • De gevaren van autorijden.
  • Beheersmaatregelen om verkeersongevallen te voorkomen.

 

De bestuurder is in bezit van een geldig rijbewijs.