Blootstelling extreme kou

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Extreme kou komt voor in koel- en vriescellen:

 • Koelcellen, temperatuur tussen de 0°C en 4°C
 • Vriescellen, temperatuur tot -20°C
 • Vriesbunkers, temperatuur tot -40°C

 

Koel- en vriescellen behoeven alleen voor inspectie of onderhoud betreden te worden.

 

Zonder de juiste maatregelen kan ook koudeletsel ontstaan zoals:

 • Onderkoeling
 • Bevriezing van de huid
 • Verminderde motoriek
 • Bevroren vingers, tenen, ogen en neus

 

Van onderkoeling wordt gesproken als de lichaamstemperatuur daalt tot onder 35°C. Rillen is een reactie hierop: hiermee genereert het lichaam extra warmte. Als de lichaamskerntemperatuur lager is dan ongeveer 33°C, stopt het rillen en gaat verdere onderkoeling extra snel. Bij een kerntemperatuur van ongeveer 30°C kunnen hartritmestoornissen optreden.

 

Op plaatsen met extreme kou is het volgende bord geplaatst:

ISO 7010-W010 Waarschuwing: Lage temperaturen

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Indien mogelijk koel-/vriescellen uitschakelen alvorens de werkzaamheden te starten.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Indien mogelijk deur open laten staan.
 • Alvorens de ruimte te betreden, check of de deur van binnenuit te openen is.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Voer de werkzaamheden altijd uit samen met een collega, die buiten de koelcel de wacht houdt en hulp kan inroepen als de werknemer binnen iets zou overkomen.
 • Beperk de verblijfsduur in koel en vriescellen.
 • Werkzaamheden afwisselen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Thermo- en beschermende kleding, voor het hele lichaam, dus ook voeten, handen en hoofd.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft de werknemers voorlichting over:

 • Gevaren van werken in koude omstandigheden.
 • Maatregelen om onderkoeling te voorkomen.
 • Juiste gebruik van beschermende kleding.