Onderhoudsschilderwerk verwarmingsbuizen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers
Soort activiteit: 
Onderhoud
Type onderhoud: 
Warmte en CO2
Beschrijving: 

Als gevolg van het klimaat in de kas zijn verwarmingsbuizen aan corrosie onderhevig en moeten deze periodiek opnieuw geschilderd te worden.

 

Bij onderhoudsschilderwerk hebben medewerkers te maken met:

  • Fysieke belasting om bij de buizen te kunnen komen die of op de grond liggen (buisrails, of juist (op hoogte) opgehangen zijn.
  • Werken op hoogte.
  • Blootstelling aan verfstof en roest bij het schuren.
  • Blootstelling aan verfspatten tijdens het aanbrengen van verf.
  • Blootstelling aan verf, oplosmiddelen en de dampen daarvan bij het schilderen. Oplosmiddelendamp veroorzaakt onder andere de beroepsziekte OPS.

 

Om de blootstelling aan oplosmiddelen te voorkomen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van watergedragen verf en watergedragen reinigers.

Wanneer vanwege de eisen die aan de coating gesteld worden op het gebied van duurzaamheid,  toch gebruik gemaakt moet worden van oplosmiddel-houdende verf, moet zeker gesteld worden dat de blootstelling van medewerkers aan oplosmiddelendamp voorkomen wordt. Dit door toepassen van voldoende ventilatie, zoals het openen van de luchtramen in combinatie met het gebruik van ademhalingsbescherming.

Om de hoeveelheid spuitnevel en dampen in de omgevingslucht te beperken, worden verfproducten bij voorkeur handmatig aangebracht. Wanneer toch van een verfspuitproces gebruik gemaakt wordt, zal de spuitnevel bij de bron worden afgezogen.

 

Explosiegevaar

Behalve dat oplosmiddelen gevaarlijk zijn voor de gezondheid kunnen deze ook brand en explosiegevaar veroorzaken. De onderste explosiegrens (LEL) van veel oplosmiddelen is ca. 50 ppm (50 gram oplosmiddel per m3 lucht), de concentratie oplosmiddeldamp moet dus tijdens het aanbrengen, maar ook tijdens het uitharden onder de 5 ppm blijven. (lager dan 10% van de LEL)

De luchtramen dienen geopend te blijven tot de verf uitgehard is. Dit is per situatie verschillend omdat dit onder andere afhankelijk is van temperatuur en luchtstroming in de kas.

 

Veiligheidsinformatiebladen (VIB / SMDS)

De veiligheidsinformatiebladen (VIB / MSDS) van de gebruikte verf en oplosmiddelen dienen op de projectlocatie aanwezig te zijn, en de aanbevelingen daarin moeten worden opgevolgd.

 

Het onderhoudsschilderwerk bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Ontroesten / schuren

Leidingen worden handmatig geschuurd om roest en losse verfdelen te verwijderen. Bij het schuren dienen medewerkers door het dragen van handschoenen de handen te beschermen.

Om te voorkomen dat schuurstof wordt ingeademd, wordt:

  • De ruimte voldoende geventileerd door het openen van de luchtramen.
  • Indien dit niet mogelijk is gebruik gemaakt van plaatselijke stofafzuiging.
  • Als dit niet voldoende is dient adembescherming type P2 gedragen te worden.

 

Stap 2: Gronden

Voor het gronden wordt gebruik gemaakt van een primer, deze wordt handmatig aangebracht met een verfhandschoen. Onder de verfhandschoen wordt een neopreen handschoen met lange manchetten gedragen waardoor de handen en onderarmen beschermd worden tegen verf. 

Wanneer kans bestaat dat verfspatten in het gelaat of de ogen terechtkomen, en in ieder geval bij het schilderen boven het hoofd,  wordt  gelaatsbescherming en / of oogbescherming gedragen.

 

Stap 3: Schilderen

Voor het schilderen wordt gebruik gemaakt van een topcoating, deze wordt eveneens handmatig aangebracht met een verfhandschoen. Onder de verfhandschoen wordt een neopreen handschoen met lange manchetten gedragen waardoor de handen en onderarmen beschermd worden tegen verf. 

Wanneer kans bestaat dat verfspatten in het gelaat of de ogen terechtkomen, en in ieder geval bij het schilderen boven het hoofd,  wordt  gelaatsbescherming en / of oogbescherming gedragen.