Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Iedere uitrusting (inclusief aanvullende accessoires) die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.
Aanvullingen en accessoires die samen gebruikt moeten worden bij de PBM.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten de drager beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid kunnen bedreigen.

 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten gebruikt worden indien:

  • De gevaren niet bij de bron kunnen worden weggenomen.
  • De gevaren niet geïsoleerd of afgeschermd kunnen.
  • Als gevaren niet door collectieve maatregelen kunnen worden opgelost.

 

De werkgever is verplicht de gevaren aan de bron aan te pakken. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is dient hij zorg te dragen voor een stuk scheiding van risico en mens. Als ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is, is het laatste redmiddel het verstrekken van PBM’s.

 

Op alle persoonlijke beschermingsmiddelen behoort het CE- markeringsteken aangebracht te zijn. CE is een afkorting van Conformité Européenne, dit houdt in dat het betreffende product in overeenstemming is met de Europese richtlijn voor de betreffende productgroep. In dit geval de richtlijn voor Persoonlijke beschermingsmiddelen.