Basisinspectiemodule Kwartsstof

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom bloostelling aan kwartstof, door producten op maat te kopen zodat zagen of slijpen niet noodzakelijk is.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Pas bronafzuiging toe door toepassing van machines met ingebouwde afzuiging.
  • Gebruik water ter voorkoming van stofvorming.
  • Toepassen van ruimteventilatie.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Zorg dat geen overige werkzaamheden uitgevoerd worden in ruimten waar kwartsstof vrij kan komen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Gebruik adembescherming stoffilter P3.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

  • De gevaren van kwartsstof.
  • De maatregelen om blootstelling te voorkomen.

 

 

Abonneren op RSS - Basisinspectiemodule Kwartsstof