Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
  • Voorkom werken op/langs de weg

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
  • Plaatsen afzetting en verkeersmaatregelen (pionnen, blokkades, signalering, etc.)

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
  • Werken conform CROW 96a en 96b

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
  • Signaalkleding, oranje met reflecterend H-patroon (RWS)

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

  • De gevaren van het werken langs de openbare weg.
  • Beheersmaatregelen om aanrijdingen te voorkomen.

 

Abonneren op RSS - Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg