Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorbeelden uit de eigen werksituatie die struikelen, uitglijden of verstappen tot gevolg kunnen hebben:

 • Niet-egale of gladde ondergrond.
 • Klein hoogteverschil: losliggende kabel, losliggende materialen, rondslingerende gereedschappen.
 • Oorzaken met betrekking tot het menselijk lichaam (zoals een afstapje van maximaal 40 cm of met je voet blijven haken achter een randje).
 • Losliggende tegels.
 • Rennen.
 • Gladde vloeren.
 • Onaangepast schoeisel.

 

Maatregelen waarmee de gevaren van struikelen, uitglijden of verstappen kunnen worden voorkomen:

 • Ontwerp. De architect of de ontwerper moet er rekening mee houden dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.
 • Good housekeeping:. Zorg voor een ordelijke en nette werkplek.
 • Zo snel mogelijk verhelpen van onveilige situaties.
 • Goed opletten tijdens verplaatsingen te voet.
 • Geen dingen dragen die het gezichtsveld hinderen.
 • De voorziene wegen en paden volgen.
 • Gepast schoeisel dragen.

 

Gevaar bij het lopen wordt weggenomen door het scheiden van mens en gevaar, door:

 • Een fysieke afscheiding te plaatsen.
 • Het toepassen van aangepaste verlichting.