Verplichting opstellen VGM-projectplan

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Een VGM-plan ontwerpfase en uitvoeringsfase dient opgesteld te worden in de volgende gevallen:

  • Als de geraamde duur van het bouwwerk meer is dan 30 werkdagen EN er op de bouwplaats meer dan 20 werknemers gelijktijdig arbeid verrichten. 

OF

  • Als er met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid zijn. 

Het bouwwerk is dan tevens meldingsplichtig bij Inspectie SZW.

 

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

 

Ondanks dat er op grond van bovenstaande geen verplichting is om een VGM-plan op te stellen, is het toch noodzakelijk om een VGM-plan uitvoeringsfase op te stellen in de volgende situaties:

  • Werken die de werknemers blootstellen aan gevaren van: bedelving, vastraken of vallen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan: chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of waarbij toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

 

Gevaren en Beheersmaatregelen