Veilig werken voor de omgeving

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Zorggedragen wordt dat derden, zoals omwonenden en voorbijgangers die gebruikmaken van de openbare weg, geen gevaar ondervinden van de uit te voeren werkzaamheden.

Hierbij kun je denken aan:

  • (begeleiding van) Zwaar transport van en naar de bouwplaats.
  • Tijdelijke in- en uitritten van de bouwplaats.
  • (wegafzettingen voor) Hijswerkzaamheden nabij de openbare weg of aangrenzende panden.

 

Verder moet het bouwterrein beschikken over een afsluitbaar toegangshek. Aan dat hek moet een bord hangen waarop de verplichte veiligheidsmaatregelen zijn aangegeven, en de plaats of persoon waar bezoekers zich moeten melden. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt ervoor dat bovenstaande maatregelen getroffen worden.

In een aantal gemeentes moet de opdrachtgever ook een bouwveiligheidsplan indienen, tegelijk met het aanvragen van de bouwvergunning. In het bouwveiligheidsplan moet onder andere staan welke voorzieningen zijn getroffen voor de veiligheid van voorbijgangers en de omgeving.