Veilig werken op hoogte algemeen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

We hebben het over werken op hoogte bij werkzaamheden indien er sprake is van valgevaar. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij:

 • Aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden zoals bij het werken op een kasdek of boven water.
 • Openingen in vloeren.
 • Als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen zoals bij het werken op een bedrijfsruimte, kas of tank.

 

Bij valgevaar moeten we dan ook maatregelen nemen om het risico te verlagen:

 • Bij werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat moet er gezorgd worden voor een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer. Op de bedrijfsruimte of de warmteopslagtank moet voor aanvang van de werkzaamheden bijvoorbeeld een (tijdelijke) dakrandbeveiliging worden aangebracht van ten minste 1 meter hoogte, halverwege een tussenreling en een schopplank van 15 cm hoog.
 • Bij werkzaamheden op daken of langs randen dient er een doelmatig hekwerk, leuning of andere voorziening aangebracht te worden.

 

Zijn bovenstaande maatregelen niet mogelijk dan verdient het aanbeveling om van de volgende middelen gebruik te maken bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte:

 • Stalen steiger
 • Rolsteiger
 • Werkplatform
 • Hoogwerker
 • Buisrailwagen
 • Monorailwagen
 • Dek-wagen

 

Pas als deze middelen technisch niet bruikbaar zijn kan bij kortdurende lichte werkzaamheden gebruik gemaakt worden van:

 • Laders of trappen

 

Indien het gebruik van bovengenoemde voorzieningen niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, moeten:

 • Voldoende sterke en grote vangnetten opgehangen worden, of
 • Harnasgordelsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt worden. Aangeraden wordt om in dit geval tevens een “Trauma Suspension Strap” te gebruiken, na een val kan men deze uitrollen en in de lus gaan staan waardoor de kans op het Harness Suspension Trauma (afknellen van de bloedsomloop) voorkomen wordt.

 

Let op! Hierbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

 

Onder geen beding mogen werkzaamheden op hoogte zonder een van bovengenoemde maatregelen uitgevoerd worden.