Veilig werken op daken

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij het werken op daken bestaat het risico op:

Vallen van het dak.
Geraakt worden door vallende delen die van het dak afvallen/afwaaien.
Vallen van materialen of hijsmiddelen bij het hijsen van middelen naar het dak.

 

Om veilig op het dak te kunnen werken dienen de volgende veiligheidsregels gevolgd te worden:

 • Het dak moet veilig te betreden en te verlaten zijn.
 • De opening naar het dak moet zo klein mogelijk zijn en als het kan worden dichtgelegd.
 • Als de bedekking van een dak niet sterk genoeg is, moet u loopplanken gebruiken;
 • Het dak moet berekend zijn op de werkzaamheden.
 • Bij windkracht > 6 niet op het dak werken.
 • Vangnetten ophangen wanneer er grote openingen in het dak zitten en dakrandbeveiliging voorzien aan de randen van het hellend dak.

 

Afstand tot de dakrand:

 • Er moet op 4m afstand van de dakrand worden gewerkt en de 4m grens moet worden gemarkeerd,  bijvoorbeeld door tegelpad of duurzaam aangebrachte belijning eventueel aangevuld met waarschuwingsborden.
 • Materiaal moet 4m van de rand worden geplaatst.

of

 • Er kan tot op 2 meter van de dakrand gewerkt worden indien er een fysieke afzetting is geplaatst op 2 meter van de dakrand, bijvoorbeeld door paaltjes met een ketting daartussen. 
 • Materiaal moet 4m van de rand worden geplaatst.

of

 • Er moet randbeveiliging/ een leuning worden geplaatst, inclusief schoprand als er kans is op vallen materiaal.

of

 • Medewerkers maken gebruiken van valbeveiliging die vastgemaakt is aan een voldoende stevig ankerpunt. Deze wordt bij voorkeur "restraint" gebruikt, waarbij de lijn zo lang is dat de gebruiker niet over de rand kan vallen. Als de lijn wel langer is, diet er een valdemper en  een Suspension Trauma Releef Strap gebruikt te worden.
 • Materiaal moet 4m van de rand worden geplaatst.