Veilig werken met glas

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

​Overeenkomstig het convenant Veilig repareren en onderhouden van tuinbouwkassen (laatste revisie 2012), wordt sinds 2002 het kasdek gerepareerd met gehard glas. Voor de kasgevel zijn dergelijke afspraken niet gemaakt.

Gevaar bij het werken met glas is voornamelijk:

  • Het snijden aan scherpe randen van glas (scherven).
  • Fysieke belasting bij het hanteren van glasplaten.
  • Omvallen van glaspakketten.

 

Snijden

Gehard glas heeft afgeronde kanten, hierbij is het snijden aan de glasplaat niet mogelijk. Bij breuk valt de glasplaat uiteen in allemaal kleine deeltjes, hierbij ontstaan dus geen scherven, wel is het risico om getroffen te worden door glassplinters.

Gehard glas kan niet op maat gesneden worden, het is dus niet geschikt voor passtukken, hier moet dan alsnog van "standaard" glas gebruik gemaakt worden.

"Standaard"glas en glasscherven hebben scherpe randen, bij het hanteren hiervan moeten altijd snijbestendige handschoenen gedragen worden.

Bij het werken met glas moeten vanwege de kans op glassplinters altijd oogbescherming gedragen worden.

 

Fysieke belasting

Een ruit weegt tot wel 45 kilo, dit is te zwaar om door 1 persoon gehanteerd te worden.

In de nieuwbouw wordt hiervoor bij het realiseren van het kasdek een hefarm voorzien van zuignappen gebruikt, de fysieke belasting wordt hierdoor beperkt.

Bij onderhoud en reparatie worden ruiten gehanteerd middels zuignappen, tot 25 kg mag men met 1 persoon tillen,tot 50 kg moet dit met 2 personen, daarboven moet men tilhulpmiddelen gebruiken.

Omvallen glaspakketten

Een glaspakket weegt tot wel 1300 kg. Deze worden bij levering op de lange zijde op de losplaats gezet. Uit zichzelf staan deze pakketten niet stabiel, hiertoe worden de eerste pakketten tegen een glassteun geplaatst (soort boekensteun) waardoor de hele rij stabiel kan worden neergezet.

Glassteun

Voorzieningen ten behoeve van glasvervanging

Overeenkomstig het Convenant Veilig repareren en onderhouden van tuinbouwkassen dienen de volgende voorzieningen getroffen te worden:

  • De basis van een veilige en efficiënte werkwijze in de kassenbouw, zowel tijdens de bouw als tijdens de reparatie van een kas, is gelegen in een goede bereikbaarheid voor mensen en materialen van de plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.
  • Voor het geval deze werkzaamheden aan de buitenkant van de kas worden verricht, kan deze bereikbaarheid bijvoorbeeld. op de volgende twee manieren worden bewerkstelligd, namelijk door een pad om de kas waardoor machines op de plaats van de werkzaamheden kunnen komen of een servicerail waarover machines kunnen worden geleid.
  • Een combinatie van beide methodes is eveneens mogelijk.
  • In geval van een pad om de kas moet dit goed toegankelijk zijn, goed begaanbaar (verhard) en breed genoeg om machines door te laten.
  • In geval van een servicerail moet het begin daarvan goed en onbelemmerd toegankelijk zijn en is het terrein ter plaatse verhard om een goede bevoorrading van de machines op de servicerail mogelijk te maken.