Veilig werken met elektrisch gereedschap

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voor het werken met elektrisch gereedschap geldt:

  • voorafgaand aan de werkzaamheden visueel controleren op beschadigingen en afwijkingen .
  • Beschadigd materieel niet gebruiken.
  • Beschadigingen melden aan de leidinggevende.

Elektrisch handgereedschap moet dubbel geïsoleerd zijn (klasse II), maar mag niet geaard te zijn omdat de binnenkast en de buitenkast van het gereedschap niet met elkaar in contact staan. Dubbel geïsoleerd gereedschap is herkenbaar aan het “dubbele vierkantje” op het machineplaatje.

Dubbel geïsoleerd

Symbool: Dubbel geïsoleerd elektrisch gereedschap