Veilig werken met een werkplatform (beglazingsplatform)

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werkplatforms kennen verschillende uitvoeringsvormen met:

 • Al of niet uitschuifbare vloerdelen en verstelbare randbeveiliging
 • Typen aandrijvingen middels diesel of elektrisch geschikt voor verschillende ondergronden.

 

Voor werkplatforms gelden de volgende regels:

 • Werknemers moeten aantoonbaar instructie hebben ontvangen voor het bedienen van het werkplatform.
 • Werknemers van 16 of 17 jaar mogen alleen onder deskundig toezicht de hoogwerker bedienen.
 • Het werkplatform moet een CE-markering bezitten en dient jaarlijks gekeurd te worden. Op het werkplatform moeten een Nederlandstalige gebruikershandeling en een logboek aanwezig zijn.

Inspecteer het werkplatform voor gebruik op de volgende punten:

 • Staat van de accu, brandstofpeil, lekkage van hydraulische olie.
 • Ontbrekende of loszittende onderdelen zoals wielbouten en –moeren.
 • Beschadigingen aan constructie of plaatwerk en
 • Staat van het rij- en besturingsmechaniek.

 

Bij het werken op een werkplatform gelden de volgende regels:

 • Het werkplatform moet geschikt zijn voor de ondergrond waarop gewerkt wordt.
 • Gebruik het werkplatform alleen als lift als deze daarvoor geschikt is. Zie hiervoor de gebruikershandeling.
 • Let goed op! Tijdens draaien, rijden en het in en uitschuiven van het werkplatform bestaat er gevaar op vallen en beknelling door onverwachte bewegingen.
 • Blijf altijd met beide benen op het werkplatform staan. Ga niet op de leuningen staan of zitten.
 • Wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij de kans bestaat dat men het hoofd tegen de constructie of leidingen e.d. stoot, dient een helm of stootcap gedragen te worden.
 • Zorg altijd dat de randbeveiliging / leuningen op de juiste hoogte staan. Leuningen mogen alleen omlaag, als de constructie dienst kan doen als randbeveiliging en de maximale afstand tussen werkvloer en constructie 15 cm bedraagt. (vergelijkbaar met afstand tussen steigervloer en gevel in de Richtlijn steigers)
 • Laat geen materiaal of gereedschap op de vloer van het werkplatform liggen.
 • Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan.
 • Blijf bij het verplaatsen van het werkplatform in de rijrichting kijken en let op andere werknemers en hoogwerkers.
 • Voorkom dat beknelling plaatsvindt tussen platform en constructie bij manoeuvreren of verplaatsen van het werkplatform.
 • Overschrijd nooit het aangegeven hefvermogen en aantal personen.
 • Gebruik geen trappen, kistjes, kratjes etc. om hoger te kunnen reiken.
 • Klim nooit op hoogte van het werkplatform.
 • Laat geen touwen, kabels etc. uit de werkbak bungelen bij het verplaatsen.
 • Boven windkracht 6 mag niet buiten op het werkplatform gewerkt worden.

 

Werkplatforms voorzien van dieselmotor:

 • Maak bij voorkeur gebruik van een elektrisch aangedreven werkplatform, indien dit niet mogelijk is omdat de capaciteit van de accu het niet toelaat om de hele dag door te kunnen werken, kan er gebruik gemaakt worden van een werkplatform voorzien van dieselmotor. Aandachtspunten voor het gebruik van een werkplatform voorzien van een dieselmotor zijn:
 • Wanneer het geluidsniveau van de motor boven 80 dB(A) komt, dient gebruik gemaakt te worden van gehoorbescherming.
 • Als gevolg van emissie van dieseluitlaatgassen (DME), kan deze hoogwerker alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimten, dus bijvoorbeeld in de kas die nog niet volledig beglaasd is, of waarvan de luchtramen open gezet zijn.